Kendt Jordemoderordning

Vi tilbyder udvalgte gravide der skal føde på Herlev Hospital, at blive tilknyttet Kendt Jordemoderordning.

Hvad vil det sige at have en kendt jordemoder?

Når du bliver tilknyttet Kendt Jordemoderordning får du og din partner mulighed for at lære den jordemoder at kende som er tilstede under fødslen, allerede i graviditeten.  

For mange gravide er det en tryghed at kende den jordemoder, man møder til fødslen. Jordemoderen kender jer og jeres situation, og hun ved, hvad I har talt om i løbet af graviditeten. Hun ved, hvilke aftaler I har, og hvilke ønsker I har til fødslen.

Du og din partner bliver tilknyttet to jordemødre, som er med i ordningen. De to jordemødre danner makkerpar og skiftes til at have vagt en uge ad gangen. I vagtugen varetager de fødslerne og andet akut arbejde. Derudover har de begge jordemoderkonsultation, og det er her, I vil lære hinanden at kende.

Graviditeten

I Kendt Jordemoderordning følger du de samme undersøgelser som andre gravide. Ved første jordemoderkonsultation får du et visitkort udleveret med de to jordemødres navne og telefonnumre.  Da der altid er en af jordemødrene på vagt, er telefonen åben døgnet rundt. Begge telefonnumre går til den jordemoder som har vagt.

Opstår der spørgsmål eller problemer i løbet af graviditeten, ringer I til en af jeres jordemødre. Hun vil vurdere om I kan klare problemstillingen over telefonen, eller om det er nødvendigt at du bliver undersøgt i Fødemodtagelsen.

Fødslen

Når der er tegn på, at fødslen begynder, ringer I blot til en af telefonerne, og aftaler med den af jeres jordemødre som har vagt, hvornår I mødes på Hospitalet. Hun vil være hos jer under fødslen og ca. to timer efter fødslen, til I kommer på Graviditet og Barsel, sengeafsnit 2 eller er klar til at tage hjem ambulant.

Ambulant fødsel

Hvis I bliver udskrevet ambulant efter fødslen, vil du blive ringet op af en af jeres kendte jordemødre dagen efter fødslen. I samtalen vil hun have fokus på din og dit barns trivsel og hun kan give råd og vejledning om det, som I har brug for.
I barselsperioden har I også mulighed for selv at kontakte de kendte jordemødre døgnet rundt, indtil sundhedsplejersken har været på hjemmebesøg og derved overtager forløbet.
Læs mere om ambulant fødsel her

Undtagelser

Vi vil bestræbe os på, at det er en kendt jordemoder som varetage fødslerne for alle kvinder der er tilknyttet ordningen. Men fødsler er uforudsigelige og der vil derfor være tilfælde, hvor man som fødende ikke ender med at føde med en kendt jordemoder. Det kan ske, hvis flere i ordningen føder samtidig eller meget tæt på hinanden, eller det kan skyldes ferier, sygdom eller hensyn til hviletidsregler. I disse tilfælde kan det være nødvendigt at lade en jordemoder fra det faste beredskab på fødegangen varetage hele eller dele af fødslen.

Redaktør