​​​​

Kejsersnit

​Vi hjælper dig med at vurdere, om det er et planlagt kejsersnit er det rigtige for dig​.

​Hvis du har et ønske om at føde ved kejsersnit, hjælper vi dig med at vurdere, om det er det rigtige for dig. Hvis der ikke er en lægelig begrundelse for kejsersnit, anbefaler vi i langt de fleste tilfælde, at du føder normalt. 

Når man lægger de risici sammen, der er for dig selv, dit barn og for eventuelle fremtidige fødsler, så er der ingen tvivl om, at det er en fordel at føde normalt.

Under samtaler med en jordemoder og mindst to samtaler med lægen skal du skrive ned, hvad der bekymrer dig ved at føde normalt. På den baggrund vurderer vi, om der for eksempel er psykiske gener i forbindelse med en tidligere fødsel, der gør, at det er bedst for dig at få et planlagt kejsersnit.

Som alternativ til et planlagt kejsersnit kan du indgå en nedskrevet fødselsaftale eller kontrakt med den overlæge, du er til samtale hos. Kontrakten tager højde for det, der bekymrer dig, og kan indeholde aftaler om for eksempel at få smertelindring, at få ekstra information eller om, at du kan få et kejsersnit, hvis fødslen ikke går som planlagt.​​

Du kan læse mere om planlagt kejsersnit her.

Redaktør