​​​

Misbrugsproblemer

​Brug af rusmidler under graviditeten kan resultere i skader på fosteret og give komplikationer i forbindelse med graviditet og fødsel. 

Hvis du har problemer med brug af alkohol, andre rusmidler eller afhængighedsskabende medicin, så har Familieambulatoriet et særligt tilbud. 

​Du møder særligt uddannet personale fra Hvidovre Hospitals Familieambulatorium, der er Region Hovedstadens specialambulatorium for forebyggelse af rusmiddelskader og HIV hos børn.

Du vil møde en jordemoder, en overlæge, en socialrådgiver og en psykolog, der kan hjælpe dig gennem en graviditet, hvis du har misbrugsproblemer.

Henvisning til Familieambulatoriet foregår via din praktiserende læge, din jordemoder eller ved direkte kontakt til Familieambulatoriet.

Man kan kontakte Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital.

Find kontaktoplysninger til Familieambulatoriet i afsnittet "Kontakt" her på siden.

Redaktør