Hjemmefødselscafe

​Er du interesseret i at høre mere om hjemmefødsel, så kom til vores hjemmefødselscafe

Hjemmefødselscafeen er for gravide, der ønsker at føde hjemme, eller som gerne vil høre mere inden endelig beslutning om fødested.

Vi anbefaler både første- og flergangsfødende, og i lige så høj grad deres partnere til at deltage i hjemmefødselscaféen. Også forældre som tidligere har født hjemme er meget velkomne.

På hjemmefødselscaféerne møder man andre kommende forældre, får bred information om hjemmefødsel og har mulighed for at stille spørgsmåll. Cafeerne varetages af 1-2 jordemødre fra hjemmefødselsordningen.

Datoer og tidspunkt

  • 6. januar 2020
  • 22. januar 2020
  • 11. februar 2020
  • 26. februar 2020
  • 10. marts 2020
  • 25. marts 2020
Hjemmefødselscaféerne foregår alle ovenstående dage både kl. 14:30 og igen kl. 16:45. Begge cafeer har samme indhold.

Sted

Hjemmefødselscaféerne afholdes på:

Jordemoderkonsultation, Gentofte - Uanset hvilket fødested man er tilknyttet! 
Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 4, 2. sal
2900 Hellerup 

Tilmelding

Du skal melde dig til hjemmefødselscaféen på en af ovenstående datoer via din egen jordemoder. Tilmelding er vigtig, idet der er et begrænset antal pladser på hvert hold.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, som ikke er besvaret ovenfor, kan du kontakte den regionale hjemmefødselskoordinator Charlotte Elklit Goodley på telefon: 91 17 53 03 eller på mail: charlotte.elklit.goodley@regionh.dk

 

 

 

Redaktør