Hjemmefødselscafe

​På hjemmefødselscaféerne møder man andre kommende forældre, får bred information om hjemmefødsel og har mulighed for at stille spørgsmål hertil.
NB!! 

Vigtig information i relation til COVID-19


Alle hjemmefødselscafeer er foreløbigt aflyst

Dette for at begrænse risikoen for smitte jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Sundhedsstyrelsen betragter ud fra et forsigtighedsprincip gravid og ammende som en særlig risikogruppe. Læs alle anbefalinger på www.coronasmitte.dk

Tal med din jordemoder om dit hospitals muligheder for online fødselsforberedelse.

Generelle spørgsmål

Har du generelle spørgsmål til hjemmefødselsordningen, er du velkommen til at skrive til hjemmefoedsel@regionh.dk. Spørgsmål med personfølsomme oplysninger som dit fulde navn og adresse, cpr-nummer osv. skal altid sendes via e-boks, som beskrevet nederst på denne side.

Om Hjemmefødselscafeen

Hjemmefødselscafeen er for gravide, der ønsker at føde hjemme, eller som gerne vil høre mere inden endelig beslutning om fødested. Vi anbefaler både første- og flergangsfødende, og i lige så høj grad deres partnere, at deltage i hjemmefødselscaféen. Også forældre som tidligere har født hjemme er meget velkomne.  1-2 jordemødre fra Hjemmefødselsordningen deltager.

Datoer og tidspunkt for hjemmefødselscafe

NB! vi ved endnu ikke, hvornår vi kan genoptage hjemmefødselscafeerne,

Information følger her på siden, så snart vi ved mere

  • Ingen datoer planlagt pga COVID-19 situationen

Tidspunkt

  • Hjemmefødselscaféerne foregår alle dage både kl. 14.30 og kl. 16.45. Begge hold har samme indhold.

Sted

Hjemmefødselscaféerne afholdes på:

  • Gentofte Hospital, opgang 4, 2.sal (jordemoderkonsultationen) – uanset hvilket fødested man er tilknyttet.

Se kort over Gentofte Hospital på hospitalets egen hjemmeside

Tilmelding

Du skal melde dig til hjemmefødselscaféen på en af ovenstående datoer via din egen jordemoder. Tilmelding er vigtig, idet der er et begrænset antal pladser på hvert hold.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, som ikke er besvaret ovenfor, kan du kontakte den regionale hjemmefødselskoordinator Charlotte Elklit Goodley

Telefon: 91 17 53 03

Sriv sikkert til Charlotte Elklit Goodley med digital post via borger.dk (login med NemID) 


Redaktør