Fødeklinikken

Fødsel på Fødeklinikken er et tilbud til alle raske gravide, hvor graviditeten har forløbet uden problemer. ​

Hvad er en fødeklinik?

Der er 2 fødestuer på Fødeklinikken. Vi prioriterer, igennem indretningen, at skabe en hjemlig atmosfære med ro og kontinuitet, som understøtter det spontane fødselsforløb. På hver stue er der også badekar, lattergas, sækkepude og en pilatesbold.

En Fødeklinik er et afsnit hvor der er fokus på den normale fødsel. Man kan sammenligne en fødsel på en Fødeklinik med en hjemmefødsel der foregår inde på hospitalet. Det er derfor vigtigt at gøre sig overvejelser om en fødsel på Fødeklinikken er det rigtige for jer, da man ikke kan lave de samme behandlinger og indgreb som på en almindelig fødestue. I skal have lyst til at fødslen forløber ved egen kraft uden brug af medicin, og I skal have lyst til at være aktive under fødslen.

Fordele ved at føde på klinikken

  • Fødeklinikken tilbyder rolige rammer til fødslen. Det er vigtigt, for at fødehormonet oxytocin rigtigt kan udfolde sig.
  • Undersøgelser tyder på, at man mindsker risikoen for indgreb under fødslen, ved at føde på en fødeklinik.
  • Der er ro til at lære jeres barn at kende efter fødslen og vi prioriterer at give jer tid sammen.

Personalet på Fødeklinikken

På Fødeklinikken vil du møde jordemødre og jordemoderstuderende. 

Jordemødrene arbejder både på Fødeklinikken og på Fødegangen, så de vedligeholder deres faglige kompetencer. Der ​er ikke nogen læger på Fødeklinikken. Hvis der bliver brug for en læge, bliver I flyttet til en fødestue.

Kan jeg føde på klinikken?

Vi anbefaler, at I taler med jeres jordemoder i jordemoderkonsultationen om, hvad der er vigtigt og har betydning for jer inden I beslutter jer. Når I har taget beslutningen, vil jordemoderen notere det i journalen. Vi har ikke nogen deadline for, hvornår I skal beslutte jer og I må gerne skifte mening. 

I kan føde på klinikken hvis:

  • Din graviditet forløber normalt
  • Du venter et barn i hovedstilling
  • Dine eventuelle tidligere fødsler har været ukomplicerede.
  • Du føder til terminen (GA 37+0 til 41+6)
  • Fødslen går i gang af sig selv, uden igangsættelse

Under fødslen

Jordemoder til stede under hele fødslen

Når fødslen er igang, vil der være en jordemoder hos jer. Jordemoderen vil bestræbe sig på at tage udgangspunkt i netop jeres ønsker for fødslen og i et samarbejde med jer vil hun guide, støtte og komme med forslag undervejs. Det er vigtigt for os, at fødslen bliver en god og tryg oplevelse for jer. Dette kan din partner/fødselshjælper være med til at styrke. Vi vil derfor inddrage ham/hende i samarbejdet med jordemoderen i det omfang I ønsker. 

Smertelindring og overflytning

På Fødeklinikken arbejder vi med naturlig smertelindring som bevægelse, massage, åndedræt, badekar, varmepude, akupunktur og steriltvandspapler. Det er også muligt at få lattergas på Fødeklinikken, men hvis der opstår behov for medicinsk smertelindring (fx. en epiduralblokade), eller hvis der opstår komplikationer før, under eller efter fødslen, vil I blive overflyttet til Fødegangen. 

Årsagerne til overflytning

Under fødslen kan der opstå behov for f.eks. medicinsk ve-stimulation, tættere overvågning af mor eller barn, pga. grønt fostervand eller feber. I disse tilfælde er det nødvendigt at overflytte fødslen til Fødegangen. En eventuel overflytning, vil i langt de fleste tilfælde foregå stille og roligt, og vi vil løbende informere jer undervejs. Det kan ske, at I får en ny jordemoder fra Fødegangen i forbindelse med overflytningen. Det kommer an på årsagen til overflytningen, hvornår i fødslen det sker og andre faktorer. Det er de samme jordemødre, der arbejder på klinikken og på fødegangen.

Efter fødslen

Når fødslen er foregået på Fødeklinikken, kan I føde ambulant. Dvs., at I går hjem ca. 4-6 ti​mer efter fødslen, hvis alt fortsat er normalt. I vil blive på Fødeklinikken i den tid. Hvis det er jeres første barn kan I også tage imod tilbuddet om ophold på Graviditet og Barsel, klinik 1.

Find mere information om ambulant fødsel

Find mere information om Graviditet og Barsel, klinik 1.

Redaktør