Høreundersøgelse af nyfødte

​Høreundersøgelsen tager kun få minutter. Den foretages, mens barnet sover og er ikke ubehagelig for barnet.

​Det er meget få børn, der bliver født med nedsat hørelse. I får svar på undersøgelsen med det samme. ​

Barnet får en lille blød øreprop i øret, og gennem den bliver der sendt kliklyde ind i barnets øregang. Når det indre øre (sneglen) modtager kliklydene, vil øret lave et ekko, og en computer viser, hvordan barnets øre reagerer på lyde. Undersøgelsen kaldes en OAE-test (OtoAkustisk Emission). Du er til stede hele tiden og får svar med det samme. Undersøgelsen er naturligvis frivillig.

Høreundersøgelsen er nemmest at udføre, mens barnet sover.

  • Prøv at holde barnet vågent op til undersøgelsen
  • Sørg for, at barnet er skiftet
  • Giv barnet mad kort før undersøgelsen.​

​Indlagt på Behandling af Nyfødte, sengeafsnit 1

Hvis dit barn har været indlagt på Behandling af Nyfødte, sengeafsnit 1 i mere end 48 timer, får I tilbud om en udvidet høreundersøgelse.

Barnet får tre små sensorer anbragt på hovedet: en i panden og en bag hvert øre. Barnet får også her en lille blød øreprop i øret. Gennem den bliver der sendt kliklyde, og en computer måler, hvor god forbindelsen er gennem hørenerven. Undersøgelsen kaldes en aABR-test (automatisk hjernestammeaudiometri).

Resultat af høreundersøgelsen

Høreundersøgelsen viser, om barnet reagerer tydeligt på lyd eller ej.

Hvis undersøgelsen viser en meget tydelig reaktion, har dit barn med al sandsynlighed ingen hørenedsættelse.

Hvis undersøgelsen ikke viser tydelig reaktion, betyder det imidlertid ikke nødvendigvis, at barnet har et høretab. Oftest skyldes det baggrundsstøj, uro hos barnet eller fejl i udstyret. Desuden kan barnet have fosterfedt eller fostervand i øret, hvilket er meget normalt hos nyfødte. Det vil forsvinde af sig selv. Uanset årsagen vil høreundersøgelsen blive gentaget.

Uddybende høreundersøgelse

Hvis målingen ikke er tilfredsstillende på et eller begge ører, vil du blive henvist til nærmeste høreafdeling. Dette sker ofte og betyder ikke nødvendigvis, at dit barn har en hørenedsættelse.

På høreafdelingen vil man lave endnu en høreundersøgelse. Den tager lidt længere tid og kan give mere information om dit barns hørelse. ​

Dette foregår enten på Audiologisk Klinik på Gentofte Hospital eller Audiologisk Afsnit på Nordsjællands Hospital. 

​Fakta om hørenedsættelse hos børn

Kun et til to børn ud af 1000 bliver født med en hørenedsættelse. For det enkelte barn kan høretabet betyde meget, fordi det går glip af mange af de lyde, der er med til at danne en nuanceret opfattelse af verden. Hvis et høretab bliver opdaget tidligt, er der imidlertid meget gode muligheder for at afhjælpe det ved hjælp af høreapparater og stimulering af hørecentrene i hjernen.

I dag ved vi, at de allerførste år er afgørende, når et barn skal udvikle hørecentrene. Jo tidligere centrene påvirkes, jo større chance har et barn med hørenedsættelse for at komme til at høre og udvikle talesprog. Derfor får alle forældre nu tilbud om, at deres nyfødte får hørelsen screenet.

Barnet kan dog få hørenedsættelse senere i livet, oftest på grund af væske i mellemøret som følge af mellemørebetændelse. Hvis du senere bliver bekymret over dit barns hørelse, skal du henvende dig til din egen læge eller en praktiserende ørelæge.​

Information om høreundersøgelse


Redaktør