Hælblodprøve på nyfødte

​Hælblodprøven er nogle få dråber blod, som tages ved et "prik" i huden på ydersiden af barnets ene hæl.​ Dette medfører sjældent ubehag for barnet. 

​Hælblodprøven, også kaldet PKU-prøven, bliver analyseret for flere alvorlige, men sjældne medfødte sygdomme. Hvis sygdommene opdages, kan de behandles med godt resultat.

​​​Prøven sendes til Statens Seruminstitut, hvor den bliver analyseret. Hvis blodprøven viser tegn på sygdom bliver forældrene kontaktet inden for en uge. Hvis prøven er normal, ​hører I ikke noget. ​

Læs mere om hælblodprøven: Informationsfoldere til forældre - ​på dansk, engelsk, grønlandsk og arabisk fra Statens Serum Institut. ​

Fakta om de ​sygdomme som indgår i hælblodprøven​

​​Statens Serum Institut analyserer hælblodprøven fra det nyfødte barn for 17 forskellige medfødte sygdomme.

På Statens Serum Instituts hjemmeside kan I finde en fortegnelse over de 17 sjældne medfødte sygdomme, der aktuelt undersøges for > Sygdomme som indgår i screeningen.

Her kan I også læse nærmere om de enkelte sygdomme. Lider barnet af en af de omtalte sygdomme, får I straks besked og barnet indkaldes til yderligere undersøgelse og behandling. Dette foregår på den lokale børneafdeling ofte i samarbejde med klinisk genetiske afdeling på Rigshospitalet. Børn med PKU behandles på Center for PKU, Kennedy Centret.​

Mere om screening af nyfødte: www.ssi.dk/nyfoedte.

Redaktør