Faderskab og fælles forældremyndighed

Når I er gift, bliver faderskabet automatisk fastslået og I får fælles forældremyndighed. Når I ikke er gift kan I udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring elektronisk.

​​

​Uanset om du er enlig, samlevende eller gift, skal faderskabet til barnet fastslås.

Er I gift, bliver faderskabet automatisk registreret i forbindelse med barnets fødsel. Ægtemanden registreres som barnets far, når jordemoderen indgiver fødselsanmeldelsen til personregistføren efter barnets fødsel. 

Omsorgs- og ansvarserklæring

I kan som ugifte forældre erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn med en Omsorgs- og ansvarserklæring. Det medfører, at faderskabet registreres, og det betyder, at I har fælles forældremyndighed.

Udfyldelse af omsorgs- og ansvarserklæringen gøres digitalt. Find mere information om, hvordan du udfylder omsorgs- og ansvarserklæringen via borger.dk


Læs patientinformation om omsorgs- og ansvarserklæringen


Faderskab

Faderskabet har bl.a. betydning for at:

  • faderen har forsørgelsespligt over for barnet
  • faderen og barnet har arveret efter hinanden
  • faderen kan få samvær med barnet
  • faderen kan få del i forældremyndigheden, barnet kan få faderens efternavn
  • barnet kan få samme indfødsret som faderen, hvis betingelserne for det er til stede.

Find mere information om faderskab på familieretshuset.dk

Redaktør