Sådan berøres gravide, fødende og barslende af Corona

​Vigtig information i forbindelse med Coronavirus/Covid-19 før, under og efter fødslen.

Denne side opdateres løbende pga. hyppige ændringer.

Seneste nyt:

Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler opdaterer løbende restriktionerne for at nedsætte spredningen af COVID-19.

Ophør af de særlige besøgsrestriktioner på Herlev Hospital

Det er nu igen muligt at medtage raske pårørende/ledsagere til fødslen på Fødegangen og Fødeklinikken, under hensyn til de generelle forholdsregler - se her: Vigtig information om coronavirus (link til HGH's hjemmeside)

I jordemoderkonsultationerne, Graviditet, Klinik 1 og på Akutmodtagelsen for Gravide/Fødemodtagelsen henstiller vi dog til at I begrænser antal pårørende pga de små venteværelser og undersøgelsesrum. De generelle forholdsregler skal overholdes; herunder et afstandskrav på 2 meter og anvendelse af håndsprit/håndhygiejne. Vedrørende mundbind se: Vigtig information om coronavirus (link til HGH's hjemmeside)

I Ultralyd for Gravide gælder, at den gravide må ledsages af 1 voksen pårørende. Børn ingen adgang.

Barselsafnittet er der besøgstid dagligt kl. 16.30 – 18.00 for pårørende og søskende til det nyfødte barn. Partner/far har mulighed for at være medindlagt i hele barselsperioden.

Anvendelse af mundbind

Det er ikke mere nødvendigt at anvende mundbind ved kontroller eller indlæggelse i Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsel. Der skal stadig anvendes mundbind ved symptomer på eller kendt smitte med coronavirus. Der henvises til de generelle regler for anvendelse af mundbind på hospitalet, se: Vigtig viden om coronavirus (link til Herlev Gentoftes hjemmeside)

Podning før fødsel:

Gravide opfordres til, fra graviditetsuge 39 + 5 dage, at blive podet hver anden dag frem til fødslen.

Dette gælder ikke, hvis du har haft coronavirus indenfor de seneste 12 mdr eller er færdigvaccineret - og er symptomfri - se nedenfor!

Podning af gravide foregår i: 

Corona Podeklinikken 
Borgmester ib Juuls Vej 29 (Indgangen er markeret med '29B')
Herlev Hospital. 
Åbningstiden er alle ugens dage fra:

 • kl. 07.00 - 12.00 
 • kl. 12.30 - 15.00
 • kl. 15.15 - 17.00
  (Sidste ankomst: 16.45)

Du skal ikke bestille tid, men bare møde op medbringende dit sundhedskort.

Gravide med aftale om igangsættelse af fødslen eller tid til planlagt kejsersnit, vil modtage særskilt information om podning i e-boks før disse aftaler. 

Hvis du har haft coronavirus indenfor de seneste 12 måneder eller er færdigvaccineret - og er symptomfri:

Hvis du er symptomfri og:

 1. Har haft coronavirus indenfor de seneste 12 måneder før din fødsel 
  eller
 2. Er færdigvaccineret mod coronavirus, dvs det er minimum 14 dage siden den 2. vaccination

skal du IKKE podes før fødslen eller ved indlæggelse. Du skal fremvise dokumentation for:

 1. Overstået COVID infektion (max 8 mdr gammel)
  eller
 2. COVID vaccinationer

på app'en MinSundhed eller hjemmesiden sundhed.dk ved ankomst i Gravid- og Fødemodtagelsen.

Hvis du ikke har et gyldigt (max 48 timer gammelt) podesvar ved indlæggelsen til fødsel:

 • Ved indlæggelsen til fødsel, vil personalet tjekke om du har et gyldigt - dvs max 48 timer gammelt - podesvar.

 • Hvis du går i fødsel før 39+5, eller af andre årsager ikke har et gyldigt podesvar, vil personalet i Fødemodtagelsen/på fødegangen pode dig.

Fødselsforberedelse

Vores forældreeftermiddage er aflyst indtil videre for at forebygge smitte med coronavirus. Find mere information om en informationsvideo af fødselsforberedelse

Redaktør