Min eGraviditet

Gravide deltagere i projektet Min eGraviditet, har før deres konsultation hos jordemoder eller læge på hospitalet, lavet målinger hjemmefra: blodtryk, urinundersøgelse og vægt.

​​

​Videns- og læringsportal

Videns- og læringsportalen blev udviklet i tæt samarbejde med Professionshøjskolen Metropol, der koblede 130 studerende fra jordemoder-, fysioterapeut- samt ernærings- og sundhedsuddannelsen på opgaven med at udarbejde fagligt og relevant indhold. 

I projektperioden var det kun de gravide deltagere og deres partner, der havde adgang til hjemmesiden. De havde adgang til interaktiv information, film, e-læringskursus, quizer om:

  • Levevis i graviditeten
  • Klar til fødslen
  • Familieforberedelse
  • Graviditetskomplikationer

Hensigten med hjemmesiden var at give de gravide og deres partner mulighed for at forberede sig før hver jordemoderkonsultation. Forventningen var at dette ville give mere tid og kvalitet til den personlige samtale i konsultationen.

Hjemmesiden er nu tilgængelig for alle. Opret profil og log ind: ​www.min-egraviditet.dk

Hjemmemålinger

Den gravide fik udleveret en tablet-computer med trykfølsom skærm og 3G-internetadgang, et blodtryksapparat, en vægt og et urinanalyseapparat. Før hver konsultation hos jordemoder eller fødselslæge foretog den gravide selv målinger hjemmefra. 

Resultatet af urinundersøgelsen og vægten indtastede den gravide på tablet-computeren og blodtryksmålingen blev overført via Bluetooth til appen på tablet-computeren. Jordemoderen eller lægen tjekkede målingerne i forbindelse med en aftalt konsultation. Der blev derfor ikke brugt tid på at tage målinger i konsultationen. Forventningen var at dette ville give bedre udnyttelse af den faktiske tid.

Videokonsultation

Når de gravide projektdeltagere ringede til jordemoderen i Fødemodtagelsen med et akut problem under graviditeten eller i forbindelse med fødslens opstart, kunne jordemoderen etablere en sikker videokontakt.  Vidiokonsultationen kunne spare de gravide/fødende for unødvendig transport og ventetid, hvis problemet kunne løses via en videokonsultation, hvor der ligeledes var mulighed for at bede de gravide om at tage målinger hjemme. Hensigten med videokonsultationen var at give  større nærvær og tryghed for de gravide deltagere.

Fakta om projektet

Min eGraviditet var en del af det nationale projekt ’Klinisk Integreret Hjemmemonitorering’ (i daglig tale kaldet KIH-projektet), som skulle afprøve mulighederne ved telemedicinsk hjemmemonitorering.

Min eGraviditet begyndet at inkludere gravide fra september 2013 og de sidste gravide fødte i december 2014. Der blev i alt inkluderet 314 gravide i  henholdsvis en kontrolgruppe og en  interventionsgruppe.

KIH-projektet er støttet af midler fra Fonden for Velfærdsteknologi og Region Hovedstaden.
Læs mere om Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH-projektet).

Kontaktperson
Projektleder og Udviklingsjordemoder Karina Fischer Blom
Telefon 38 68 91 31
Mail kafi@regionh.dk

Redaktør