Graviditeten – begyndelsen til et nyt liv

​Et tværfagligt og tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Herlev Hospitals fødeafdeling og sundhedsplejen i Ballerup Kommune.

​​​​​​

Herlev Hospital fik i 2013 bevilliget midler fra Region Hovedstadens Forebyggelses pulje til, i et fuldt kalenderår, at tilbyde en målrettet indsats for sårbare gravide.

Det har bevirket at jordemødrene på Herlev Hospital og sundhedsplejerskerne i Ballerup kommune kunne indlede et nyt og udvidet samarbejde.

Hér etableres et partnerskab bestående af den gravide, barnefaderen, den gravides egen jordemoder og familiens kommende sundhedsplejerske.

Jordemoder og sundhedsplejerske tilbyder et hjemmebesøg allerede i graviditeten. De to fagpersoner stiller sig til rådighed med sms kontaktmulighed undervejs i graviditeten. Partnerskabet bæres videre gennem graviditeten og efter fødslen aflægger både samme sundhedsplejerske og den gravides egen jordemoder et fælles barselsbesøg i hjemmet.

Dette udvidede tilbud skal være med til at skabe tryghed og sikre kontinuiteten og dermed den bedst mulige start på det at skulle være familie eller på familieforøgelsen.

I projektet indgår 2 jordemødre, 5 sundhedsplejersker og godt 50 gravide, nybagte familier, som har fået ovennævnte tilbud. Evalueringen af tilbuddet pågår.​

Kontaktperson

Projektleder Pernille Texel
Mail pernille.texel.01@regionh.dk


 

Redaktør