Confounders for det informerede samtykke hos fødende

​Et tværprofessionelt samarbejde mellem Anæstesiologisk Forskningsenhed og jordemødrene på Obstetrisk Afdeling

​Der fødes omkring 65.000 børn om året i Danmark. Heraf får ca. 25% af de fødende en epidural-blokade (rygmarvsbedøvelse). På Herlev hospital blev der i 2017 lagt ca. 800 epidural-blokader på fødende kvinder.

Sundhedsloven beskriver, at patienter skal samtykke (give accept) til en given behandling før den må igangsættes. Det forudsætter at patienterne vurderes i stand til at tage en rationel beslutning. Det er i faglige termer kaldet det informerede samtykke. En af forudsætningerne for samtykkets gyldighed er at patienterne er informerede om virkning og bivirkning ved behandlingen, og at de har frihed til at vælge hvilken behandling de ønsker.

Sundhedspersonalet har stillet sig kritiske overfor gyldigheden af samtykket givet under fødslen. De mener, at grundet de smerter og den fysiske stress kroppen kan opleve under en fødsel, bliver samtykket til epidural-blokade givet uden fuld forståelse af mulige bivirkninger.

Formålet med dette studie er at belyse kvindernes forståelse og oplevelse af det informerede samtykke, samt deres oplevelse af tidspunktet hvor informationen gives.  

Metode: Til studiet er der udviklet et spørgeskema. Spørgeskemaet består af spørgsmål fundet i tidligere artikler og spørgsmål som forfattergruppen diskuterede sig frem til. Spørgeskemaet er afprøvet ved en forundersøgelse, hvor nybagte mødre interviewes om deres forståelse af spørgsmålene og deres behov for svarmuligheder. Studiet begynder i januar 2019 og forventes afsluttet juni 2019

Hvis du har modtaget en epidural-blokade under fødslen, vil du blive kontaktet efter fødslen og spurgt om du vil udfylde et spørgeskema. Spørgeskemaet bliver udfyldt via en tablet og besvares anonymt. Det tager ca. 20 min. 

Resultaterne vil blive opsummeret i en artikel og ny viden bliver delt med sundhedsfagligt personale der har interesse i emnet.

Kriterier for deltagelse:

  • Du skal være fyldt 18 år og kunne tale og forstå dansk
  • Du skal have født vaginalt
  • Du skal have modtaget en epidural-blokade under fødslen

Du skal være indlagt på barselsgangen efter fødsel

Kontaktperson:

Stud. Med. Oliver Christoffersen, Forsøgsansvarlig
Anæstesiologisk Forskningsenhed, Herlev Hospital

Email: oliver.bastian.christoffersen.03@regionh.dk

Redaktør