Pjecer på fremmedsprog

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse udgivet en pjece om tarmkræft.    

Pjecen findes på dansk, arabisk, somali, engelsk, tyrkisk og urdu.


Arabisk

Somali

Engelsk

Tyrkisk

Urdu​

I pjecen finder du information om sygdommens biologi, behandling, rehabilitering samt oplysninger om, hvor du kan søge støtte og rådgivning. I pjecerne er der også en række praktiske oplysninger om f.eks. retsstilling ved udlandsrejser.

Redaktør