Kontakt forløbskoordinatorer for kræftpakkeforløb

Du kan kontakte forløbskoordinatorerne mandag til fredag fra klokken 9.00-14.00 på telefon 38 68 12 92.​​

Redaktør