Oplysninger til pårørende

Du er som pårørende velkommen til at ringe til afdelingen, for at høre, hvordan det går. Vi opfordrer til, at I som pårørende aftaler indbyrdes, hvem der har kontakten til afdelingen.

Vi har tavshedspligt, selv over for de nærmeste pårørende, så det er den indlagte, der afgør om og til hvem, personalet må udtale sig om den indlagtes forhold.

Kontakt

Redaktør