Center for Perioperativ Optimering

Center for Perioperativ Optimering forsker i emner af bred kirurgisk interesse lige fra aspekter af den perioperative patofysiologi til diagnostik og behandling af kirurgiske sygdomme.

Center for Perioperativ Optimering (CPO) ledes af professor Jacob Rosenberg. CPOs projekter er en kombination af registerforskning og klinisk forskning og bevæger sig emnemæssigt inden for kirurgiske sygdomme. En række videnskabelige medarbejdere arbejder eller er tilknyttet CPO.

Mål
CPO ønsker med deres forskningsprojekter at forbedre diagnostik, reducere komplikationer og forbedre livskvalitet primært inden for de benigne kirurgiske sygdomme.

Samarbejde
CPO samarbejder med andre forskergrupper på tværs af de lægelige specialer såvel nationalt som internationalt. Blandt andet har vi et tæt samarbejde med kirurgiske afdelinger i Danmark og i Sverige via SSORG-netværket.

Lokation
CPO har til huse på Gastroenheden, Kirurgisk Sektion, Herlev Hospital.

Kontaktoplysninger
Professor Jacob Rosenberg
E-mail: Jacob Rosenberg 

Professor:


 

Redaktør