Center for Perioperativ Optimering

Center for Perioperativ Optimering forsker i emner af bred kirurgisk interesse lige fra aspekter af den perioperative patofysiologi til diagnostik og behandling af kirurgiske sygdomme.

Center for Perioperativ Optimering (CPO) har til huse på Gastroenheden, Herlev Hospital og har forskere tilknyttet på Herlev Hospital, Køge Hospital og Rigshospitalet. 

Centeret udøver forskning, under ledelse af professor Jacob Rosenberg, primært indenfor den kirurgiske gastroenterologi. Over 20 videnskabelige medarbejdere arbejder indenfor dette og andre felter af kirurgisk interesse, således har gruppen fokus på såvel den perioperative patofysiologi, postoperative komplikationer, tekniske aspekter i relation til indførelse af nye operationsmetoder, forbedring af det kirurgiske arbejdsmiljø og livskvalitet hos den enkelte patient. Derudover har CPO et tværfagligt fokus, hvorfor der også lægges vægt på sygepleje og patientuddannelse.Alt sammen med det mål at forbedre diagnostik, reducere komplikationer og forbedre livskvalitet i forbindelse med varetagelse af kirurgisk sygdomsbehandling.

CPO samarbejder, på tværs af de lægelige specialer, med andre forskergrupper såvel nationalt som internationalt. Vi lægger stor vægt på inklusion af og bidrag fra eksperter indenfor de forskellige fokusområder og ser et bredt samarbejde som en mulighed for at optimere det videnskabelige arbejde, i sidste ende til gavn for patienterne.

Redaktør