Uddannelsen til klinisk diætist

​Sådan kan du blive klinisk diætist

Uddannelsen til klinisk diætist er en professionsbachelor i ernæring og sundhed med speciale i klinisk ernæring. Det er en 3 ½ årig mellemlang videregående uddannelse, hvor der undervises i forskellige fødevarers betydning for krop og helbred samt ernæringsrigtig mad i relation til forskellige sygdomme og forebyggelse. Derudover undervises i pædagogisk teori og praksis samt læring i at formidle viden om sund mad og livsstil. 

Autorisation

Gennemført uddannelse giver ret til betegnelsen professionsbachelor i klinisk ernæring samt retten til autorisation som klinisk diætist udstedt af Sundhedsstyrelsen. Titlerne "Klinisk diætist" og "Diætist" er beskyttede af Sundhedsstyrelsen gennem autorisationsloven.

Læs mere om uddannelsen til klinisk diætist på Kost og Ernæringsforbundets hjemmeside 

Mulighed for videreuddannelse

Som klinisk diætist kan man tage en videreuddannelse til cand. scient i klinisk ernæring. Uddannelsen er en 2-årig kandidatuddannelse, som udbydes via Københavns Universitet.

De kliniske diætister holder sig opdaterede om ny viden inden for hver deres specialeområde. Dette gælder både via interne/eksterne kurser samt kongresser i ind- og udland.

Alle nyansatte kliniske diætister gennemgår en fælles introduktion for nyansatte, hvilket blandet andet omfatter brandslukning, håndhygiejne og basal hjerte-lungeredning. 


Redaktør