Studerende i enheden

​Læs mere om mulighederne for at blive diætiststuderende på hospitalet

På hospitalet er der ofte studerende under uddannelse. Derfor kan der være studerende med til vejledningen. De studerende kan enten observere vejledningen eller det kan være dem, der udfører vejledningen under supervision af den kliniske diætist.

Til uddannelsessøgende

De kliniske diætister modtager diætiststuderende flere gange årligt i forskellige praktikforløb. Som oftest er 2-3 studerende i praktik samtidig. Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk kundskab og derved sikre professionsbasering, praksisnærhed og udvikling af professionel kompetence. Praktikken tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende. Praktikken planlægges således, at den studerende stifter bekendtskab med alle de specialer, som Herlev og Gentofte Hospital repræsenterer.

Der modtages ikke studerende fra øvrige bacheloruddannelser, ej heller fra andre studieretninger på uddannelsen Ernæring og Sundhed.

Kontakt

Uddannelsesansvarlig klinisk diætist:
Tanja Bak Østergaard

Send en e-mail til uddannelsesansvarlig klinisk diætist, Tanje Bak Østergaard.


Redaktør