Praktisk information om de kliniske diaetister

​Information til patienter om hvad diætisterne kan tilbyde, og hvor man kan få en henvisning til diætisterne

Diætisternes vejledning

En klinisk diætist er uddannet til at vejlede i forskellige diæter. På Herlev og Gentofte Hospital tilbydes vejledning i næringstæt kost, altså kost til patienter, som er syge eller småtspisende. Desuden tilbydes vejledning i forskellige diæter. De kliniske diætister vejleder i videst muligt omfang ud fra videnskabelig forskning og materiale samt gældende diætetik.

Henvisning til diætist

Der skal henvises fra en af hospitalets læger for at kunne få diætvejledning af de kliniske diætister.

Der er bestemte kriterier for, hvornår lægen kan henvise til en klinisk diætist. De kliniske diætister tilbyder kun vejledning til patienter, som i forvejen er tilknyttet hospitalet.

Hvis det ikke er muligt at blive henvist af en af hospitalets læger, men der alligevel ønskes vejledning af en klinisk diætist kan egen læge kontaktes. Eventuelt findes et tilbud i kommunen, som egen læge kan henvise til. Alternativt kan en privatpraktiserende klinisk diætist kontaktes. Du kan finde privatpraktiserende diætister på www.diaetist.dk.

Diætvejledningen       

Når lægen har henvist til klinisk diætist, indkalder de kliniske diætister til vejledning i klinikken eller de går tilsyn på sengestuerne på afdelingerne. Pårørende er meget velkomne til at deltage i samtalen.

Selve vejledningen tager udgangspunkt i aktuelle madvaner i forhold til den specifikke diagnose. Hvis det er relevant med en opfølgende samtale, tilbydes dette. En vejledning tager ½ - 1 time.

Hvis samtalen foregår i klinikken, fremgår mødetid og mødested af indkaldelsesbrevet. 


Redaktør