Henvisning

Ved mistanke om brystkræft eller andre brystlidelser, vil din praktiserende læge henvise dig til Herlev Hospital.

Når din praktiserende læge henviser dig som en del af kræftpakken, sendes din henvisning direkte til Røntgenafdelingen. Røntgenafdelingen vil så tilstræbe at indkalde dig indenfor  7 kalenderdage efter henvisningsdagen.

Der er visse patientgrupper der henvises direkte til Brystkirurgisk Afdeling, det drejer sig hovedsageligt om mænd og yngre og ældre kvinder.

Når du møder i Røntgenafdelingen, vil du få taget en mammografi og en ultralydsundersøgelse af brystet, og evt. en biopsi (vævsprøve). Resultaterne fra dine undersøgelser samles og diskuteres ved en lægekonference, hvor både brystkirurger, patologer, radiologer og onkologer er til stede. De drøfter din sag, samme morgen som du skal møde på Brystkirurgisk Afdeling.
Når du møder på Brystkirurgisk afdeling, vil du få svar på undersøgelserne, og dit videre forløb afgøres i samråd med dig. Det er også muligt, at du skal undersøges yderligere, før en beslutning kan træffes.

Ventetid på vævsprøve​

Hvis du får foretaget en biopsi, altså får taget en vævsprøve, skal prøven undersøges på Patologisk Afdeling på hospitalet.

Det tager tid at undersøge en vævsprøve, den skal igennem nogle processer som kræver nogle dage, før der er svar. 

Det er altså ikke fordi vi ikke hurtigst muligt vil give dig et svar, men fordi selve prøvemetoden tager noget tid. 

Det tager gennemsnitligt 5 hverdage at få svar på en vævsprøve.

Redaktør