Lægesekretærelever

​Brystkirurgisk Afdeling har ca. to lægesekretærelever årligt, henholdsvis en 1. års og en 2. års elev, men i perioder har vi to elever samtidig.

​Lægesekretæreleverne bliver sidemandsoplært i patientregistrering i Sundhedsplatformen.

Da vi både er et ambulatorium og et sengeafsnit, vil man som lægesekretærelev blive oplært i arbejdsopgaver i begge funktioner.

Ambulant arbejder vi ud fra "Afrund besøg", det vil sige, at vi læser notaterne grundigt igennem, og ud fra dette koder ydelser og procedure, sender notater til egen læge samt opretter forløbsperioder.  Derudover arbejder vi med fejllister i såvel Sundhedsplatformen som i LPR.

I senge afsnittet arbejder vi primært med procedure- og operationsregistrering, afsendelse af epikriser samt udarbejdelse af genoptræningsplaner.

Eleverne introduceres til vores visitation, klargøring af ambulatorier og konferencer samt opgavevaretagelse i vores reception, hvorefter de får lov til at varetage opgaven selvstændigt.

Lægesekretæreleverne bliver undervist i sygdomslære, der er relevant for afdelingen/specialet.

Vi engagerer os meget i vores elever og bestræber os på, at deres ophold tilpasses deres niveau og kompetencer, men generelt skal de igennem det samme forløb uanset, hvor langt de er i deres uddannelsesforløb. Under deres ophold hos os bliver de også introduceret for vores samarbejdspartnere, så de får indblik i udstrækningen af vores koncept med patienten i centrum.

Redaktør