Kirurgisk hoveduddannelse

​Som læge i kirurgisk hoveduddannelse kommer du på et to måneders ophold på Afdeling for Brystkirurgi.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Velkommen til afdelingen 

Afdelingen beskæftiger sig hovedsageligt med behandling af cancer mammae, men udreder og behandler også benigne mammalidelser, ligesom vi ser mænd med gener fra brystet.

For at du kan få mest ud af dit ophold, bør du have kendskab til de landsdækkende protokoller, der findes for behandling af cancer mammae. Det anbefales at læse om dette på DBCG’s hjemmeside.

Du vil få gennemgået patientforløbet den første dag i afdelingen, og du kan finde afdelingens specifikke instrukser på VIP-portalen og på intranettet. Desuden råder afdelingen over en del faglitteratur og lærebøger, som står på ovl. Henrik Flygers kontor.

Du skal ikke have vagter, og da dit ophold i afdelingen kun er på to måneder, forventes det ikke, at du udfører selvstændig forskning eller administrativt arbejde.

Vi håber, du får et godt og lærerigt ophold på afdelingen. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig, og jeg vil bede dig oplyse mig om eventuelt fravær (kurser, ferier etc.), idet du skal være opmærksom på, at du højst må have et fravær på 10 % for at få opholdet på afdelingen godkendt. 

Dagligdagen i afdelingen er fordelt på klinikfunktion og operationer. Vi møder kl. 8.00 på ledende overlæge Henrik Flygers kontor  (lægegangen, 18. etage). ​​

Konferencer
Morgenkonferencen kl. 08.10 er todelt (Her deltager radiologer, patologer, onkologer og kirurger): I førte del gennemgås de opererede patienter, som møder til svar samme dag, og der tages beslutning om efterbehandling. Efterfølgende gennemgås de nyhenviste patienter, som møder i ambulatoriet samme dag.

Torsdag kl 14.30: Lægekonference for afdelingens læger, hvor emner der kræver yderligere debat gennemgås.

Onsdag morgen 8-8.45: Staff meeting eller undervisning i afdelingen, se skema ophængt ved ”lægens bord”

Klinikken
I en klinik vil der typisk være nyhenviste patienter, som har fået foretaget mammografi og  biopsi, og som kommer til svar og videre planlægning. Andre patienter kommer til svar efter operation, og endnu andre patienter henvises med benigne lidelser, ligesom et antal patienter møder til kontrol i DBCG-regi.

Operationer
Du vil 2-3 gange om ugen være på operationsgangen og deltage i de planlagte operationer. Du vil ikke skulle operere alene, men vil, afhængig af operationstype og dine erfaringer, enten assistere eller operere under supervision. Der er ingen formaliseret stuegang, men enten kontaktlægen eller opererende læge tilser patienten efter operation.

På hjemmesiden kan du, under retningslinjer om kirurgi, også finde vejledning i operationsteknik www.DBGC.dk (retningslinjer 4).


Redaktør