Bloklæger

​Bloklæger er på Brystkirurgisk Afdeling i to dage, hvor de sammen med en erfaren brystkirurg, deltager i lægekonferencer og ambulatoriebesøg.

​​​​​​​​​​

​Du bydes hermed velkommen til Brystkirurgisk Afdeling F. Du skal være i afdelingen i to dage, og vi håber at du får et godt og lærerigt ophold her.

Afdelingen beskæftiger sig hovedsageligt med elektiv behandling af cancer mammae, men udreder og behandler også benigne mammalidelser, ligesom vi ser mænd med gener fra brystet. Vi får også enkelte akutte patienter mellem kl 8.00 og 15.30.

For at du kan få mest ud af dit ophold, bør du have kendskab til de landsdækkende protokoller, der findes for behandling af cancer mammae. Det anbefales at læse om dette på DBCG’s hjemmeside.

Du kan finde afdelingens specifikke instrukser på:

· VIP-portalen

· Afdelingens intranetside (kun tilgængelig internt)

· Portal for praktiserende læger på hjemmesiden

Desuden råder afdelingen over en del faglitteratur og lærebøger, som står på overlæge Henrik Flygers kontor.

Du bedes medbringe din egen uniform/fodtøj.

Dagligdagen i afdelingen er fordelt på ambulatorietid og operationer. Vi møder kl. 8.00 på ledende overlæge Henrik Flygers kontor afdeling F118 (lægegangen, 18. etage).

Arbejdstid: 8.00 til 15.00.

Konferencer
Den daglige Multidiciplinær-konference kl. 08.10 er todelt og her deltager radiologer, patologer, onkologer og kirurger. I første del gennemgås de opererede patienter, som møder til svar samme dag, og der tages beslutning om efterbehandling. Efterfølgende gennemgås de nyhenviste patienter, som møder i ambulatoriet samme dag.

Torsdag kl 14.30: Lægekonference på Henrik Flygers kontor for afdelingens læger, hvor emner, der kræver yderligere debat, gennemgås.

Onsdag morgen 8-8.45 er der staff meeting eller konferencer i afdelingen. Se skema ophængt ved ”lægens bord”

Ambulatoriet (3-4 ambulatorier pr dag)
I et ambulatorium vil der typisk være nyhenviste patienter, som har fået foretaget biopsi i radiologisk afdeling, og som kommer til svar og videre planlægning. Andre patienter kommer til svar efter operation, og endnu andre patienter henvises med benigne lidelser, ligesom et antal patienter møder til kontrol i DBCG-regi.

Afdelingens ansatte
Læger, sygeplejersker og sekretærer
Ledelse og stab

Andre studerende på afdelingen
Reservelæger i hoveduddann​​elsen i kirurgi i 2 måneder
1. semester kandidat  (7. semester) i 1 uge

Vi håber, du får et godt og lærerigt ophold på afdelingen. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig, og jeg vil bede dig oplyse mig om eventuelt fravær (kurser, ferier, barn syg, omsorgsdag og egen akut sygdom etc.)

Vi glæder os alle til at se dig.

Redaktør