Ungegrupper og forældregrupper i Touretteklinikken

De børn og unge, som kommer med deres familie i Touretteklinikken, føler sig ofte alene og ikke altid tilstrækkeligt hjulpet.

​Ungegrupper

Fra efteråret 2017 tilbyder vi unge i 8. og 9. klasse med en kronisk sygdom (Tourette, hovedpine, astma eller diabetes) at være med i Børne- og Ungeambulatoriets Ungegrupper, hvor man møder andre unge i samme eller lignende situation og gennemgår et personligt udviklingsforløb.

Nogle aktivteter foregår i små grupper, hvor alle har samme sygdom, og andre aktiviteter foregår i den store gruppe, hvor alle deltager.  

Læs mere om Ungegrupperne...  

Forældregruppe

Som forældre til et barn eller en ung med Tourettes syndrom kan man også føle sig meget alene med det hele. Derfor har vi også lavet forløb for forældre, som derved får mulighed for at møde andre med samme udfordringer og tanker i dagligdagen.
Også her er grupperne ledet af en sygeplejerske og en socialrådgiver fra Tourette-​klinikken.

Forældrene har været meget glade for tilbuddet og nogle er fortsat med at mødes på egen hånd, efter gruppeforløbet er afsluttet.​

Redaktør