Uddannelse til ticstræner med certificering

Forårets kursus er aflyst pga. for få tilmeldte.
I september annonceres her på siden, om vi tilbyder et hold til efteråret.

Kurset henvender sig til klinikere, der har patienter med Tourettes syndrom, og forløber over 2 undervisningsdage samt 2 observationsdage i Touretteklinikken.

Børne- og Ungeafdelingens Touretteklinik på Herlev Hospital har gennemført ticstræning med flere end 100 børn og unge. Vi benytter en international anerkendt metode, og ny forskning har vist, at denne form for behandling af tics kan være første valg frem for medicinsk behandling.​

Touretteklinikkens resultater er indtil videre rigtig gode: patienterne har færre tics, og de har fået forbedret deres livskvalitet.

Nu tilbyder vi at videregive metode og værktøjer i form af uddannelse og certificering i ticstræning til klinikere, som arbejder med patienter med Tourettes syndrom.

Konceptet

Metoden er udviklet i Holland og benyttes i flere lande. Vi deltager i et int​ernationalt samarbejde om videreudvikling og videndeling.

Uddannelsen er udviklet specielt til klinikere, som arbejder med patienter med Tourettes syndrom. Den består af 2 undervisningsdage og minimum 2 observationsdage i Touretteklinikken.
Desuden indgår videooptagelser af ticstræning i egen klinik.

Der vil være en grundig gennemgang af manualerne til ticstræning via aktiv læring og dialog.

Træningshold med max. 12 deltagere.

Undervisningen

 • Undervisningsdage: Forårets undervisning er aflyst. Om vi tilbyder et efterårshold, annonceres her på siden i september.
 • Observationsdage: Aftales individuelt

Tilmelding, se herunder.

Sted

Undervisningen foregår begge dage på Herlev Hospital.

Program

1. dag
Fra kl. 8.30 til kl. 15

 • Kaffe og morgenbrød
 • Case
 • Ticsscoring af casepatient
 • Inden opstart af ticstræning
 • Hvordan opstår et tic?
 • Pause
 • Urge
 • Træning i Exposure and Response Prevention (ERP)
 • Frokost
 • Træning i Habit Reversal (HR)
 • Pilotprojekt
 • Kaffe
 • Case
 • Evaluering af dagen

2. dag
Fra kl. 8.30 til kl. 15

 • Kaffe og morgenbrød
 • Case
 • Ticsscoring af casepatient
 • Pause
 • Medbragte cases fra kursisternes hverdag, helst videocases
  • Alle medbringer mindst en case
 • Frokost
 • Kursisternes videocases fortsat
 • Kaffe
 • Case
 • Opsamling og afslutning

Observationsdage i Touretteklinikken

De 2 observationsdage i Touretteklinikken aftales individuelt med underviser.

Kursisten vil følge en sygeplejerske og enkelte gange en læge.

Der vil være fokus på:

 • Tics
 • Ticsscoring (skal udføres af kursisten mindst 3 gange)
 • Ticstræning 
 • Stereotypier
 • Psykoedukation
 • Medicinering af tics
 • Medicinkontrol af tics
 • Tværfagligt samarbejde

Pris

Prisen for hele forløbet er 6.000 kr.
Forplejning og et sæt træningsmanualer (sygepleje-, børne- og forældremanual) er inkluderet i prisen.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen som ticstræner, er du velkommen til at kontakte sygeplejerske Judy Grejsen på tlf. 38 68 51 15.


Med venlig hilsen

Tourette-teamet
Herlev Børne- og Ungeafdeling​

Redaktør