Hovedpine-klinikkens tilbud til børn og unge med migræne

Hovedpineklinikken for Børn og Unge modtager kun patienter efter henvisning fra egen læge eller speciallæge.

Migræneanfald påvirker barnet eller den unges evne til at deltage i aktiviteter og kan medføre betydelig nedsat livskvalitet og fravær. Derfor skal anfaldene tages alvorligt. 

Vi tilbyder forløb ved læge og sygeplejerske indtil der er effekt af behandlingen af anfaldene og hyppigheden af anfaldene er acceptable. 

I tilfælde af, at der er brug for at opstarte forebyggende medicin, er der behov for faste kontroller. 

Har barnet eller den unge brug for fysioterapeut eller psykolog vil der være mulighed for at få et forløb sideløbende med læge og/eller sygeplejerskekontrollerne.​​

Redaktør