Opsporing af børn og unge med prædiabetes

​Prædiabetes kan være starten på type 2-diabetes. Det er derfor vigtigt, at prædiabetes opdages så tidligt som muligt. ​En ændring af kost- og motions​vaner kan forhindre, at man udvikler prædiabetes og på længere sigt type 2-diabetes.

​​

Ballerup, Gladsaxe og Københavns Kommune har sammen med Børne- og Ungeafdelingen på Herlev Hospital indgået et samarbejde om at opspore børn og unge i alderen 10-15 år i risiko for have prædiabetes. 

​​Konstatering af prædiabetes

Sundhedsplejen i hjem-kommunen udpeger de børn og unge, der er i risiko for at have prædiabetes. 

En blodprøve kan i første omgang vise, om der er tegn på prædiabetes. 

Der skal dog yderligere undersøgelser til, for at man kan konstatere, om der reelt er tale om prædiabetes. 
Disse undersøgelser foregår i et ambulant forløb på Børne- og Ungeafdelingen.
Det drejer sig om undersøgelser af knogletæthed og fedtprocent (ved en DXA-scanning) og kroppens evne til at omsætte blodsukker (ved en glukosebelastningen).  

Læs mere om undersøgelserne her på siden. 

Børn og unge, der får konstateret prædiabets, vil blive tilbudt et videre behandlingsforløb og hjælp til at ændre kost- og motionsvaner på Børne- og Ungeafdelingen.

Hjælp til livsstilsændring

Alle børn og unge, der på nuværende tidsspunkt viser sig ikke at have prædiabets, vil blive tilbudt hjælp til at få ændret deres livsstil i hjem-kommunen.

Beskrivelse af forløbet

 ​​​

Forløbsbeskrivelsen som pdf

Redaktør