Min Sundhedsplatform

MIn Sundhedsplatform er en elektronisk patientjournal, hvor du kan:

  • Se journalnotater, når de er journalført og godkendt
  • Se prøvesvar, når de er klar
  • Se planen for jeres næste besøg, så du kan være forberedt
  • Skrive til sundhedspersonalet

Adgang til Min Sundhedsplatform

Forældre til børn under 15 år kan få adgang til deres barns Min Sundhedsplatform. Unge over 15 år har selv adgang. 

Hvad man skal gøre for at få adgang, er beskrevet under kontaktoplysningerne for hvert enkel klinik og sengeafsnit: link til alle kontaktoplysninger.

Redaktør