Kontaktlæge og kontaktsygeplejerske

Hvis det skønnes relevant, vil patienter i ambulant behandling og patienter​, der er indlagt mere end 48 timer, få tildelt en kontaktlæge eller en kontaktsygeplejerske.

Kontaktpersonerne har det overordnede ansvar for plejen og behandlingen. De skal sørge for at informere forældrene og tage dem med i beslutningerne om behandlingen.

Man kan ikke forvente daglig kontakt med kontaktlægen eller kontaktsygeplejersken, men man vil altid kunne få en aftale i stand med dem.

Redaktør