Kontakt Børne- og Ungeafdelingen

​Kontaktoplysninger for Børne- og Ungeafdelingen

​​​​​​​​

Kontakt en klinik

Børn og Unge, klinik 1: Center for Socialpædiatri, opgang 82, etage 03
Børn og Unge, klinik 2, opgang 81, etage 03
Børn og Unge, klinik 3, opgang 62, etage 03
Børnemodtagelsen, klinik 1, etage 03

Kontakt Børnemodtagelsen eller et sengeafsnit

Børnemodtagelsen, etage 03
Neonatal-afsnittet, opgang 104, etage 10
Sengeafsnit 1, opgang 104, etage 10
Sengeafsnit 2, opgang 104, etage 20

Kontakt

Ledelsessekretariatet, opgang 82, etage 04
Afdelingsledelsen, opgang 82, etage 04
Skolen på Herlev Hospital, opgang 104, etage 10

Skriv til os

Børne- og Ungeafdelingen
Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold, skal du skrive til os på en sikker forbindelse. 

For borgere og patienter


Du kan skrive sikkert til os med Digital Post (Log ind med NemID)


Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, kan du skrive til os via e-mail

Redaktør