​​​​​

Klinikker, sengeafsnit, børnemodtagelse og 1813: børnelægevagten