Når grupperne mødes

​Herunder får du lidt praktisk info, og du kan se, hvad vi skal lave de forskellige gange. 

Dine forældre er velkomne til at læse med!

Tilbage til Ungegrupper

Dagens tema

Hver eftermiddag har sit eget tema, hvor indholdet vil blive præsenteret for alle deltagere samtidig i den store gruppe. Bagefter er du sammen med din egen gruppe, hvor dagens tema vil blive relateret til jeres egen hverdag. 

Herunder kan du linke til planen for de enkelte gange.

Praksis

  • Mobiltelefoner er kendt for at trække opmærksomheden væk fra den aktuelle situation, derfor opbevares medbragte mobiltelefoner i en kasse for sig undervejs. 
  • Rygning og hospitaler er ikke et godt match, hvorfor det ikke er tilladt at ryge hverken indenfor eller udenfor. Er du ryger, kan det derfor være en god ide at tage nikotintyggegummi med.

Vådt og tørt

Vi sørger for forplejningen til pausen.

Tavshedspligt

For at sikre tryghed, accept og ærlighed er det vigtigt, at alle overholder tavshedspligten! Det vil sige, at det du hører fra de andre deltagere- enten i den lille  eller i den store gruppe - ikke må deles med andre. Det gælder både i og uden for grupperne.

Feedback til ungeteamet

Det er vigtigt for os i ungeteamet, at vi kan følge op på grupperne. Vi vil gerne vide, hvad du synes om forløbet, derfor vil du blive bedt om at svare på 4 spørgsmål både før og efter hver eftermiddag. Du svarer på en iPad, når du kommer og som afslutning på eftermiddagen. Den sidste eftermiddag i maj vil vi bede jer evaluere hele forløbet. Vi vil også bede dig og dine forældre udfylde nogle spørgeskemaer - læs venligst mere om disse skemaer, vigtig information!

 Link: Planen for de 6 eftermiddage   

Redaktør