Feedback fortsat...

For at vi videnskabeligt kan måle på, om eftermiddagene har effekt på din sygdom, livskvalitet, og på om du føler dig støttet og forstået i hverdagen, vil vi bede dig og en af dine forældre om at svare på nogle spørgeskemaer med ca. 60 spørgsmål. Det tager ca. 20 minutter at besvare skemaet. 

Spørgeskemaerne skal udfyldes ved forløbets start og igen efter 6, 12 ,18 og 24 måneder. Vi vil herudover bede om tilladelse til at indhente informationer fra din journal, således at vi kan følge din behandling og dit sygdomsforløb. Alle de indsamlede informationer vil blive opbevaret fortroligt.

Hvis du eller dine forældre ønsker at vide mere om dataindsamlingen og dokumentation af resultaterne af forløbet, så er I meget velkomne til at kontakte stine.moeller.sildorf@regionh.dk eller jannet.svensson@regionh.dk 

Redaktør