Det lavede vi den 27. november 2017

12/12-17

Kære alle

Denne gang havde vi fokus på at afslutte forløbet på en god måde og på at evaluere. Vi håber meget, at I synes, I kan bruge Det personlige kompas og de andre redskaber til jeres ”værktøjskasse”, som vi har arbejdet med gennem de sidste 8 gange. 

Vi er meget glade for de overvejelser, som I delte med os denne sidste gang i forløbet. Vi  bringer dem med os til næste forløb, som bliver i løbet af foråret og for unge i 6.-7. klasse. 

Her kommer et lille resumé af jeres egne ord omkring de 4 kompaspunkter:

Integritet 

Værdier er vigtige – de afspejles i ens handlinger, og via handlingerne holdes værdierne vedlige. Værdier definerer os som mennesker og gør os glade, når vi står ved os selv.

Eksempler: 

Du er vegetar – så spiser du ikke burgere.
Dit fremtidige job er vigtigt – så lav lektier – så du selv kan bestemme dit job.


Det handler om personlige principper!

Vedholdenhed

Dem, der er vedholdende, kommer længst - de når deres ambitioner og er lykkelige.


At få succes giver et boost!

Ejerskab

Når man tager ansvar for egne handlinger, så klarer man sig bedre. Det er en god ide at bruge livshistorier til at understøtte ejerskab. En god ide at vælge historier, hvor en ung tager ejerskab.

Optimisme

Optimisme handler både om det, vi tænker, og andres tanker om os. Om det vi forestiller os sker i fremtiden og i forhold til vores sygdom og risiko på sigt.
I forbindelse med vores handlinger handler det om, om vi tør gøre noget – fordi vi tænker optimistisk om udfaldet.


Hvis vi kan tænke optimistisk, tør vi mere.
Det gælder også i forhold til at have en sygdom og fremtiden.
Her er det også godt at være optimistisk!

Gode råd til næste forløb for unge i 6.-7. klasse i foråret 2018:

  • De unge i grupperne skal i højere grad være alene uden voksne og arbejde med det, som er relevant for dem.  
  • Brug historier omhandlende andre unge.
  • Flere lege og aktiviteter i pauserne.
  • Blandede grupper på tværs af diagnoser.
  • Fokuser på det vi kan og er gode til.

Opsamling på sidste uges udfordring, som lød:


-og her er, hvad I havde lagt mærke til:

Post it 2.jpg
post it 3.jpg
Post it 4.jpg
Post it 5.jpg
Post it 6.jpg

Tak for denne gang - det har været super!!

Redaktør