Børn og smerter

Periode

2018-2020

Deltagere

Det kliniske personale i Børne- og Ungeafdelingen. 

Formål

Der findes evidens som understøtter sundhedspersonalets håndtering af smerter hos børn og unge i form af blandt andet nationale og internationale retningslinjer. Alligevel er der noget som tyder på, at børnesygeplejerskers håndtering af smerter hos hospitalsindlagte børn og unge ikke er optimal. Det er ikke kun internationalt, at børn og unges smerter undervurderes – en undersøgelse på børne- og ungeafdelingerne i Region Hovedstaden viste, at børn og unge havde flere og værre smerter end både forældre og det sundhedsfaglige personale vurderede. 

Der er således et behov for at undersøge og belyse, hvilke faktorer der påvirker børnesygeplejerskers håndtering af smerter hos børn og unge. Børne- og Ungeafdelingen på Herlev hospital ønsker at sætte fokus på børn og unges smerter og belyse relevante problematikker fra flere vinkler. 

Dette projekt har til formål at oversætte og validere et engelsk spørgeskema omhandlende personalets viden og holdninger til børn og smerter.

Redaktør