Er du medicinstuderende?

Emner/ ideer til bachelor-, kandidat- eller forskningsårsprojekter

NEUROPÆDIATRI

Tourettes syndrom

  • Premonitory urge i Tourettes syndrom
  • Antihistamin som behandling mod tics
  • Guanfacin som behandling mod tics
  • Intelligens hos børn og unge med Tourettes syndrom
  • Misbrug blandt børn og unge med Tourettes syndrom
  • Livskvalitet blandt børn og unge med Tourettes syndrom

Epilepsi

  • Rolandisk epilepsi

Downs syndrom

  • Downs syndrom

ASTMA

Løbetest til diagnostik og monitorering af astma hos børn og unge

Løbetest er en vigtig undersøgelse for bronkial hyperreaktivitet hos børn mistænkt for astma.
Der foreligger en database over ca. 100 løbetest foretaget i lungeambulatoriet med udfald af testen og beskrivelse af børnenes sygehistorie og behandling. Projektet indebærer en analyse og beskrivelse af disse data for at afdække prædiktorer for A) gennemført vs. ikke-gennemført test, samt B) prædiktorer for positiv vs. negativ test. 

Røngten af thorax ved diagnostik af pneumoni hos børn

De fleste børn med pneumoni kan diagnosticeres og behandles alene på det kliniske billede og behøver således ikke at få taget et røntgenbillede af thorax. Alligevel bliver der taget mange billeder. Der foreligger et diagnosetræk med en opgørelse over alle børn, der i en vintersæson blev diagnosticeret med pneumoni, der kan sammenholdes med en tilsvarende liste over alle børn, der fik taget røntgen af thorax. Projektet går ud på at belyse, hvilke børn der fik taget røntgen af thorax, og hvad udfaldet blev af dette for deres behandling.

COPSAC-projekter

I regi af Dansk BørneAstmaCenter (COPSAC) er der rig mulighed for kandidatopgaver eller forskningsårsprojekter inden for klinisk kohorteforskning.
Link til COPSAC

Redaktør