Om at deltage i et af vores forskningsprojekter

Det er helt frivilligt om man vil deltage i et projekt!

Det er frivilligt at deltage i projekterne 

Der foregår rigtig ​​​mange projekter i  Børne- og Ungeafdelingen, og som familie vil I måske blive spurgt, om I vil deltage i et.
Det skal understreges, at det er ganske frivilligt, om man vil deltage eller ej. 
Et NEJ respekteres fuldt ud!

Hvis I siger JA, vil I blive grundigt orienteret om projektet først.
Det er altid muligt at hoppe fra et projekt igen undervejs.

Formålet med forskning og udvikling i afdelingen

  • at bidrage til opbygning af viden
  • at anvende ny viden til forbedret behandling og pleje af børn og forældre
  • at fremme sygdomsforebyggelse
  • at sikre basis for kvalificeret uddannelse af personalet

Når et forskningsprojekt er afsluttet, bliver resultaterne publiceret i relevante tidsskrifter, se afdelingens publikationer.

Link til hospitalets generelle information om at deltage i​ ​​et ​sundheds​-videnskabeligt forskningsprojekt
Redaktør