Hvad forsker vi i?

Vi prioriterer forskning og udvikling inden for børne- og ungeområdet højt. Forskningen kan foregå på Børne- og Ungeafdelingens afdelingens eget initiativ, i samarbejde med andre afdelinger og med medicinalindustrien.

​ Formål med forskning​

 • at bidrage til opbygning af viden
 • at anvende ny viden til forbedret behandling og pleje af børn og unge
 • at fremme sygdomsforebyggelse
 • at sikre basis for kvalificeret uddannelse af personalet

Forskningområder med særlig fokus:

 • Diabetes
  Børneafdelingens diabetesforskning er samlet i  Copenhagen Diabetes Research Center (Copenhagen DIRECT). Her bedrives grundforskning og klinisk forskning.
 • Sygdomme i nervesystemet (neuropædiatri)
  Særlige forskningsområder er Tourettes syndrom og hovedpine hos børn og unge samt forskning inden for mental retardering og genetik.
 • Vækstrelaterede sygdomme (endokrinologi)
  Væksthormonmangel, og forstyrrelser i testis udvikling og funktion, samt optimering af behandlingen af kryptorkisme.
Af andre fokusområder kan nævnes:
 • Sygdomme hos nyfødte (neonatologi)
 • Allergi (allergologi)

​Forskningssamarbejde

Nationalt
Dansk Register for Børne- og Ungdomsdiabetes med tilhørende Biologisk Bank. Registeret og den Biologiske Bank er landsdækkende og åbnede i 1996. 20 pædiatriske afdelinger indberetter til registeret og biobanken.

Internationalt
Hvidøre Studiegruppen for Børne- og Ungdomsdiabetes. Studiegruppen blev dannet i 1994 med deltagelse af børnelæger med speciale i diabetes fra hele Europa, Nordamerika, Japan og Australien. I  alt er 24 lande repræsenteret i gruppen.


Redaktør