Forskere

​Forskere i Børne- og Ungeafdelingen

​Herunder afdelingens forskere (og øvrige publiserende) i Region Hovedstadens forskningsdatabase PURE.
Klik på "Vis 2 underorganisationer", hvis du vil filtrere på CPH-DIRECT eller COPSAC. 


Redaktør