Diabetes

Diabetesfunktionen

Diabetesfunktionen på Børne- og Ungeafdelingen på Herlev Hospital varetager hvert år behandlingen af mere end 600 børn og unge med type 1-diabetes (T1D) og deres familier i Region Hovedstaden, herunder oplæring af ca. 70 børn og unge med nydiagnosticeret T1D. Oplæringen foregår under indlæggelse i afdelingen med ambulant klinisk opfølgning i vores diabetesambulatorium. 

Diabetesbehandlingsfunktionen for børn og unge på Herlev Hospital har landsdelsfunktion.

Behandlingen af diabetes varetages af vores diabetesteam, som består af speciallæger og -sygeplejersker i pædiatrisk diabetologi, diætister, psykologer, bioanalytikere, socialrådgiver med tilhørende sekretariatsfunktion.

Forskningen

Udover det kliniske arbejde omkring diabetesbehandlingen er afdelingen tillige instrumental for Dansk Register for Børne- og Unge med T1D og den tilhørende BioBank, samt forskningsaktiv med såvel egne, nationale og internationale projekter omhandlende en bred vifte af aspekter inden for epidemiologi, patogenese og udvikling samt behandlingsfremmende tiltag inden for T1D.

Projekter

Redaktør