Dansk Malign Hypertermi Center

Som det eneste sted i landet udreder Anæstesiologisk Afdeling patienter med mulig disposition for at udvikle malign hypertermi i forbindelse med bedøvelse.​ 

​​​​​​​​​​​

Malign hypertermi er et særligt genetisk kendetegn, der gør, at personen ikke tåler visse bedøvelsesmidler.
Undersøgelse for malign hypertermi foretages af speciallæger knyttet til denne særlige komplikation og foretages under indlæggelse på Patienthotellet. 

Adresse på Patienthotellet:
Herlev Hospital
Patienthotellet
Opgang 1, etage 01
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev
 
Kontakt: 
Sekretær Lene Mæng kan træffes på telefon 38 68 97 22 og e-mail: lene.maria.maeng.01@regionh.dk
 
Dansk Malign Hypertermi Center ledes af overlæge Klaus Glahn, som træffes på e-mail: klaus.glahn@regionh.dk

  
Hvis du vil vide mere:

Flere oplysninger fås via e-mail: HEH-Malign.Hypertermi@regionh.dk.

Du kan også downloade nedenstående patientpjecer:

​​

 


Redaktør