Dansk Kolinesterase Kartotek

​​​Anæstesiologisk Afdeling omfatter Dansk Kolinesterase Kartotek, som du kan læse mere om her.

​​​​​​​​​​​​

Dansk Kolinesterase Kartotek
  
Dansk Kolinesterase Kartotek (DKK) er en landsdækkende undersøgelsesenhed for arveligt betinget unormal plasma kolinesterase (butyrylcholinesterase). 

Formålet med DKK er dels at have en ensartet udredning af patienter med formodet unormal plasma kolinesterase, dels at have en central registrering af disse familier. Personer, der skønnes at være særlig udsatte i forbindelse med anæstesi, bliver udstyret med et advarselskort.
Navne og kontaktadresser:
Driftsansvarlig for Dansk Kolinesterase Kartotek
Overlæge Christine Rosager

Sekretær, Anæstesiologisk Afdeling,  Intensivt Afsnit, opgang 1, etage 04, Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev.

Tlf.: 38 68 32 72 

Kolinesterase og dets betydning for bedøvelse 
Hos de fleste mennesker findes enzymet kolinesterase i blodet.
Dette enzym, hvis virkning man hos normale mennesker kun kender meget lidt til, har stor betydning i forbindelse med bedøvelse, idet det nedbryder de muskelafslappende midler, Suxamethon og Mivacurium.

Enkelte mennesker mangler imidlertid dette enzym eller har det i nedsat mængde. Dette medfører, at det indgivne muskelafslappende middel ikke nedbrydes og derfor virker længere tid end normalt. En bedøvelse, der f.eks. kun var beregnet til at vare 10 minutter, kan på denne måde "trække ud" til en time eller mere, fordi patienten ikke selv trækker vejret efter bedøvelsen. Dette medfører ingen fare for patienten, men kan være en ubehagelig oplevelse.

Ved man imidlertid inden bedøvelsen, at patienten mangler kolinesterase i blodet, kan det nævnte ubehag undgås.

Der kan være mange årsager til, at en person mangler kolinesterase, men den langt almindeligste grund er imidlertid, at personen har arvet egenskaben. Dette medfører, at det i mange tilfælde er muligt i forvejen at finde de personer, der har denne egenskab. Hvis en person har fået påvist, at han mangler det omtalte enzym (f.eks. fordi han tidligere har været bedøvet), vil det være muligt ved en undersøgelse af familien at finde andre familiemedlemmer med denne egenskab.

Påvisningen af de unormale forhold vedr. kolinesterase er imidlertid en bekostelig affære, hvorfor disse undersøgelser ikke foretages rutinemæssigt. Derimod kan personer henvises til et landsdækkende center, Dansk Kolinesterase Kartotek. Dette center undersøger og registrerer familier med påvist unormal kolinesterase. Det gøres ved, at der sendes henvisningsseddel og blodprøver til DKK. De patienter, vi herefter mener, vil have besvær med at nedbryde de to nævnte muskelafslappende midler, får udleveret et advarselskort, der fortæller om vore fund. Kortet har en sådan størrelse, at det uden besvær kan være i en lomme eller en pung.

Ved evt. fremtidige indlæggelser bør dette kort vises til lægerne før en evt. operation.

Henvisning til Dansk Kolinesterase Kartotek.docx
Henvisning til Dansk Kolinesterase Kartotek.pdf

Redaktør