Kvalitetsudvikling

​I Anæstesiologisk Afdeling fokuserer vi på det sikre og gode patientforløb.

​​​​

Det er vigtigt for os, at patienter og pårørende kan føle sig trygge og sikre på Anæstesiologisk Afdeling. Vi har derfor løbende fokus på at forbedre og udvikle kvaliteten af den pleje og behandling, som vi yder til patienterne. 

Vi arbejder meget målrettet med at udvikle de gode, effektive og ikke mindst sikre patientforløb inden for vores speciale og med en sikker overgang til hospitalets øvrige afdelinger.
Kvalitet for os omfatter hele kvalitetsbegrebet med såvel den faglige og den organisatoriske som den patientoplevede kvalitet, der indgår i de gode patientforløb.

Arbejdet med kvalitetsudvikling er forankret centralt i afdelingens lederteam og lokalt i afdelingens afsnit med inddragelse af medarbejdere med forskellige kompetencer.

Vi sætter stor pris på alle former for tilbagemeldinger, der kan bidrage til, at vi bliver endnu bedre til vores arbejde. Én form for tilbagemeldinger er via personale og patienters indrapportering af utilsigtede hændelser på Dansk Patientsikkerheds Database. Vi arbejder med og sikrer patientsikkerheden gennem analyser og læring af disse indrapporteringer i det kliniske arbejde.
Læs evt. mere på www.patientombuddet.dk (åbner i ny side).

Kvalitetskoordinatoren er ansat i en stabsfunktion til afdelingsledelsen og faciliterer den systematiske kvalitetsudvikling i Anæstesiologisk Afdeling.

Kontakt: 
Birgitte Skov, kvalitetskoordinator, MPQM
Telefon: 38 68 27 99

Adresse:
Anæstesiologisk Afdeling
Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
Opgang 1, etage 04
2730 Herlev

Redaktør