Om Forskningsenheden

Forskningsenheden i Anæstesiologisk Afdeling fokuserer primært på at forbedre patientforløbet.

​​

​Forskningsprofil
Vores forskning fokuserer primært på projekter, der kan forbedre patientforløbet for den enkelte patient. 

Vi forsker i:
anæstesimetoder
behandling af intensive patienter
smertebehandling
behandling præhospitalt (altså før patienten ankommer til hospitalet) 
behandling i Akutmodtagelsen
 
Et vigtigt forskningsområde er triagering af patienter, det vil sige muligheden for tidligt i patientløbet at kunne vurdere om patienten har behov for særlig overvågning eller intervention ud fra patientens kroniske sygdomme, aktuelle lidelse og generelle helbredstilstand.

”Cochrane Anaesthesia, Critical and Emergency Care Group” har desuden base på Forskningsenheden.

Organisation

Forskningsenheden ledes af en professor og består desuden af en forskningslæge, en forskningskoordinator, en post doc samt aktuelt 3 ph.d.-studerende og en række medicinstuderende.

Adresse

Herlev Hospital
Opgang 64, etage 05
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev

 
Skriv til os

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som for eksempel dit personnummer eller oplysninger om dit helbred, skal du skrive til os på en sikker forbindelse.

Du kan skrive sikkert til os med Digital Post via borger.dk (login med NemID)


brev ikon til digital post.png

Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, kan du skrive til afdelingen via e-mail 


Du kan også skrive direkte til:
Forskningskoordinator Karin Frydenlund Jespersen
Telefon 38 68 91 86
Skriv til Karin Frydenlund Jespersen

Leder af Forskningsenheden Professor, overlæge, dr.med. Ann Merete Møller
Skriv til Ann Merete Møller. 

Redaktør