Om Forskningsenheden

Forskningsenheden i Anæstesiologisk Afdeling fokuserer primært på at forbedre patientforløbet.

​​

​Forskningsprofil
Vores forskning fokuserer primært på projekter, der kan forbedre patientforløbet for den enkelte patient. 

 
Vi forsker i:
anæstesimetoder
behandling af intensive patienter
smertebehandling
behandling præhospitalt (altså før patienten ankommer til hospitalet) 
behandling i Akutmodtagelsen

 
Et vigtigt forskningsområde er triagering af patienter, det vil sige muligheden for tidligt i patientløbet at kunne vurdere om patienten har behov for særlig overvågning eller intervention ud fra patientens kroniske sygdomme, aktuelle lidelse og generelle helbredstilstand.

 
”Cochrane Anaesthesia, Critical and Emergency Care Group” har desuden base på Forskningsenheden.

 
Organisation:
Forskningsenheden ledes af en professor og består desuden af en forskningslæge, en forskningskoordinator, en post doc samt aktuelt 3 ph.d.-studerende og en række medicinstuderende.

 
Adresse:
Herlev Hospital
Opgang 64, etage 05
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev

 
Kontakt: 
Forskningskoordinator Diana Lyng Christensen
Telefon 3868 9186
 
Forskningsenheden ledes af:
Professor, overlæge, dr.med. Ann Merete Møller

 

 
Redaktør