Forskning - for patienter

​Som patient kan du blive spurgt, om du vil deltage i kliniske forsøg.

​​​​​​

Klinisk forskning er forskning, som inddrager patienter med det overordnede formål at forbedre patientens behandling og forebygge eventuelle komplikationer. Derfor vil man som patient ikke sjældent blive spurgt om deltagelse i forskellige kliniske forsøg.

Som patient har man altid ret til betænkningstid (undtagen i sjældne, men vigtige, godkendte akutforsøg). Man kan altid og uden undtagelse trække sit tilsagn tilbage, uden at det på nogen måde påvirker patientforløbet i øvrigt, og man har ret til at medbringe en bisidder ved informationssamtalen.

Hvis du vil vide mere:
Om patienters rettigheder:

Om akutforsøg: 
Redaktør