Afdelingens speciale

​Her kan du læse om Anæstesiologisk Afdelings speciale og anæstesiologiens fire funktionsområder.

​​​​​

​Anæstesiologisk Afdeling er en dynamisk afdeling i Herlevs akut-hospital, hvor der er konstant udvikling, såvel fagligt som menneskeligt. 

Anæstesiologi er et tværgående klinisk speciale, som indeholder følgende fire funktionsområder:
1. Anæstesi og perioperativ medicin
2. Intensiv medicin
3. Smertebehandling
4. Akut-, traume- og præhospitalsmedicin

 
Afdelingens opgaver
Anæstesiologisk Afdelings opgaver er:
 
  • at bedøve patienter til operationer 
  • at varetage patientpleje og smertebehandling præ-, peri- og postoperativt 
  • at behandle og pleje kritisk syge patienter på Intensivt Afsnit, f.eks. med respiratorbehandling
  • at yde operationsassistance til hospitalets kirurgiske specialer 24 timer i døgnet
  • at behandle patienter med kroniske smerter i Tværfagligt Smertecenter
  • at varetage patienttransport og præhospital behandling
Herudover tilkaldes anæstesiologer samt anæstesi- og intensivsygeplejersker til akut syge patienter i Akutmodtagelsen og de øvrige sengeafsnit ved f.eks. traumer, hjertestop eller anden kritisk sygdom, som kræver overførsel til Intensivt Afsnit.
En del speciallæger arbejder også på lægebilen, hvor de sammen med en paramediciner kører ud og behandler akut kritisk syge patienter i eget hjem eller bidrager med livreddende behandling ved f.eks. trafikulykker.   

 

 

Redaktør