Opvågning

​De fleste opererede patienter vil efter operationen komme til observation på Opvågningsafsnittet, også kaldet Det Perioperative Afsnit.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hovedparten af alle patienter, som har været bedøvet til operation vil have brug for et kortere eller længere ophold i Opvågningsafsnittet, som også hedder "Det Perioperative Afsnit" (forkortet POA). Her vil de blive observeret og behandlet for bl.a. smerter og kvalme.

Opholdets varighed i Opvågningsafsnittet afhænger af bedøvelsesformen, operationens/undersøgelsens omfang samt patientens tilstand.
Information om operationen foregår som oftest, når patienten er tilbage i sengeafdelingen.

Information til pårørende

Nærmeste pårørende er velkommen til at besøge patienten kortvarigt i Opvågningsafsnittet. Som pårørende bedes du forinden kontakte den afdeling, hvor patienten er indlagt. 
 
Af hensyn til patienten og pga. de fysiske forhold er det mest hensigtsmæssigt med max. 1 til 2 besøgende. Blomster og lignende afleveres i sengeafdelingen. Børn har altid mulighed for at have deres forældre hos sig i Opvågningsafsnittet.

Fakta

  • 35 ansatte 
  • 22 opvågningspladser
  • Afsnittet modtager årligt 15.000 patienter efter operation

Adresse

Opvågning, Anæstesiologisk Afdeling
Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
Opgang 56, etage 04, H5
2730 Herlev

Skriv til os

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som for eksempel dit personnummer eller oplysninger om dit helbred, skal du skrive til os på en sikker forbindelse.

brev ikon til digital post.png


Du kan skrive sikkert til os med Digital Post via borger.dk (login med NemID)

brev ikon til snabel a.png
Har du generelle spørgsmål,der ikke indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, kan du skrive til afdelingen via e-mail


Du kan også skrive direkte til afdelingssygeplejerske Anne-Mette Helene Jørgensen.​​

Afsnittets ansvarshavende sygeplejerske træffes døgnet rundt på:
Telefon 38 68 20 99.


Redaktør