Opvågning

​De fleste opererede patienter vil efter operationen komme til observation på Opvågningsafsnittet, også kaldet Det Perioperative Afsnit.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hovedparten af alle patienter, som har været bedøvet til operation vil have brug for et kortere eller længere ophold i Opvågningsafsnittet, som også hedder "Det Perioperative Afsnit" (forkortet POA). Her vil de blive observeret og behandlet for bl.a. smerter og kvalme.

Opholdets varighed i Opvågningsafsnittet afhænger af bedøvelsesformen, operationens/undersøgelsens omfang samt patientens tilstand.
Information om operationen foregår som oftest, når patienten er tilbage i sengeafdelingen.
 
Pårørende:
Nærmeste pårørende er velkommen til at besøge patienten kortvarigt i Opvågningsafsnittet. Som pårørende bedes du forinden kontakte den afdeling, hvor patienten er indlagt. 
 
Af hensyn til patienten og pga. de fysiske forhold er det mest hensigtsmæssigt med max. 1 til 2 besøgende. Blomster og lignende afleveres i sengeafdelingen. Børn har altid mulighed for at have deres forældre hos sig i Opvågningsafsnittet.

 
Fakta:
35 ansatte 
22 opvågningspladser
Afsnittet modtager årligt 15.000 patienter efter operation

 
Adresse:
Herlev Hospital
Opgang 56, etage 04, H5
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev

 
Kontakt: 
Afsnittets leder er:
Afdelingssygeplejerske Anne-Mette Helene Jørgensen

Afsnittets ansvarshavende sygeplejerske træffes døgnet rundt på:
Telefon 38 68 20 99.

 


 

 
Redaktør