Dagkirurgisk Afsnit

​I Dagkirurgisk Afsnit bliver patienter opereret og hjemsendt samme dag.

​​​​​​​​​​​​​

Dagkirurgisk Afsnit opererer ca. 2.800 patienter årligt, herunder også børn, inden for knoglekirurgiske, gynækologiske, brystkirurgiske, plastikkirurgiske og mavetarmkirurgiske sygdomme. Patienterne bliver opereret og udskrevet samme dag.

Afsnittets 24 fuldtidsstillinger fordeler sig på anæstesilæger og anæstesisygeplejersker, operations-og opvågningssygeplejersker samt sekretærer. Der opereres på to-tre operationsstuer dagligt, og vores opvågningsstue rummer ni overvågningspladser.
Afsnittet har åbent på hverdage i tidsrummet kl. 7.30-19.30.
​​

 


Redaktør