Dagkirurgisk Afsnit

​På Dagkirurgisk Afsnit bliver patienter opereret og hjemsendt samme dag.

​​​​​​​​​​​​​

Dagkirurgisk Afsnit opererer ca. 2.800 patienter årligt, herunder også børn, inden for urinvejs-, knoglekirurgiske, gynækologiske, brystkirurgiske og mavetarmkirurgiske sygdomme. Patienterne bliver opereret og udskrevet samme dag.

Afsnittets 24 fuldtidsstillinger fordeler sig på anæstesilæger og sygeplejersker, operations-og opvågningssygeplejersker og sekretærer. Der opereres på to-tre lejer dagligt, og opvågningen rummer ni overvågningspladser. Afsnittet har åbent i tidsrummet kl. 7.30-19.30.
 
Adresse:
Herlev Hospital 
Opgang 56, etage 04, H1
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev

  
Kontakt: 
Afsnittet har tre sekretærer:

Lene Maria Mæng
Hanne Simonsen

Mia Larsen (udlånt til SP)
Træffetider for sekretærer:
 
Mandag-fredag:
kl. 8.00 – 15.00
 
Telefon 38 68 32 17

Afsnittets ledelse udgøres af:
 
Afdelingssygeplejerske Ulla Thyssen
 
Hvis du vil vide mere:
Nedenfor kan du downloade Dagkirurgisk Afsnits fem patientpjecer, hvor du som patient og pårørende kan få mere information om afsnittet og patienternes behandlingsforløb før, under og efter operation. Pjecen ”Velkommen i Dagkirurgisk Afsnit” lægges som bilag i patienternes elektroniske indkaldelse.

 

 

 
​​

 

Redaktør