Dagkirurgisk Afsnit

​På Dagkirurgisk Afsnit bliver patienter opereret og hjemsendt samme dag.

​​​​​​​​​​​​​

Dagkirurgisk Afsnit opererer ca. 2.800 patienter årligt, herunder også børn, inden for urinvejs-, knoglekirurgiske, gynækologiske, brystkirurgiske og mavetarmkirurgiske sygdomme. Patienterne bliver opereret og udskrevet samme dag.

Afsnittets 24 fuldtidsstillinger fordeler sig på anæstesilæger og sygeplejersker, operations-og opvågningssygeplejersker og sekretærer. Der opereres på to-tre lejer dagligt, og opvågningen rummer ni overvågningspladser. Afsnittet har åbent i tidsrummet kl. 7.30-19.30.

Adresse

Herlev Hospital 
Opgang 56, etage 04, H1
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev

Skriv til os

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som for eksempel dit personnummer eller oplysninger om dit helbred, skal du skrive til os på en sikker forbindelse.

brev ikon til digital post.png


Du kan skrive sikkert til os med Digital Post via borger.dk (login med NemID)

brev ikon til snabel a.png
Har du generelle spørgsmål,der ikke indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, kan du skrive til afdelingen via e-mail


Du kan også skrive direkte til Dagkirurgisk Afsnits lægesekretærer eller afdelingssygeplejerske.

Hvis du vil vide mere

Nedenfor kan du downloade Dagkirurgisk Afsnits fem patientpjecer, hvor du som patient og pårørende kan få mere information om afsnittet og patienternes behandlingsforløb før, under og efter operation.

Pjecen ”Velkommen i Dagkirurgisk Afsnit” lægges som bilag i patienternes elektroniske indkaldelse.

​​

 


Redaktør