Velkommen til Akutmodtagelse, Medicinsk Korttidsafsnit

​Vi har samlet nogle af de informationer, du og din pårørende kan få brug for. Du er altid velkommen til at kontakte personalet, hvis du har spørgsmål.

Når du er indlagt

Du er blevet indlagt på Akutmodtagelsens medicinske korttidsafsnit. En indlæggelse hos os varer typisk 1–3 dage. Hvis din sygdom kræver længere indlæggelse, vil du formentlig blive flyttet til et af de andre medicinske afsnit.

Personalet
På afsnittet vil du møde et professionelt team af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter osv. Vi lægger stor vægt på at tilpasse dit behandlingsforløb med respekt for netop dine behov, og vi bestræber os på at skabe så gode og trygge rammer som muligt for dit ophold.

Vagtskifte
Vi har vagtskifte på følgende tidspunkter:
  • kl. 7.00
  • kl. 15.00
  • kl. 23.00
I disse tidsrum planlægger personalet den efterfølgende vagt. Vi beder derfor om din forståelse for, at der kan være ekstra ventetid, da vi bruger tid på koordinering og overlevering til de næste i vagt. 

Ventetid
Vi forsøger at undgå unødig ventetid eller udsættelse af undersøgelser og behandlinger, men desværre opstår der af og til akutte og uforudsete situationer, som betyder, at vi må udsætte den planlagte handling. Vi håber på din forståelse og bestræber os på at forebygge sådanne situationer.

Stuegang
Der er stuegang dagligt fra klokken 9.30. Ved stuegang har du mulighed for at tale med lægen og sygeplejersken om eventuelle undersøgelser og planen for den videre pleje og behandling. 

Hvis du har spørgsmål til lægen eller plejepersonalet, anbefaler vi, at du eller din pårørende skriver dine spørgsmål på tavlen på forhånd.

Fysisk aktivitet og genoptræning
Det er vigtigt, at du holder dig fysisk i gang under din indlæggelse. Vi råder dig til at deltage i de daglige gøremål, så vidt det er muligt. Gå små og længere ture. 

Planen for din behandling kan indeholde et tilbud om vurdering og genoptræning ved en fysioterapeut eller en ergoterapeut. I givet fald vil du blive kontaktet på din stue.

Påklædning
Vi opfordrer dig til at iklæde dig lange benklæder samt fodtøj, når du går rundt i afsnittet. 

Spisetider og kost
Måltiderne tilbydes dagligt:
  • Morgenmad ca. kl. 8.15– 08.45 
  • Frokost ca. kl. 11.45 – 12.15
  • Aftensmad ca. kl. 17.15 – 17.45

Madbuffeten betjenes af personalet. Hvis du er i stand til det, anbefaler vi, at du selv henter din mad. Jo mere aktiv du har været på hospitalet, jo lettere bliver det, når du kommer hjem.

Din pårørende kan købe mad i 7-Eleven eller Caféen i forhallen. 

Drikkevognen betjenes af personalet. Vi beder dig hjælpe med at fjerne egne kopper og glas. Disse placeres på rullestativerne med brugt service. Drikkevarerne er forbeholdt patienter. Hvis du er sengeliggende, vil personalet bringe dig drikkevarer.

Vi kan have brug for at registrere, hvor meget væske du indtager. I disse tilfælde er det vigtigt, at du og din pårørende hjælper os med at notere, hvad du drikker i løbet af dagen.

Håndhygiejne
Håndhygiejne er den vigtigste procedure til at hindre smittespredning på hospitalet. Derfor opfordrer vi dig og din pårørende til at udføre grundig håndvask med brug af sæbe og efterfølgende håndsprit. 

Medicin
Plejepersonalet doserer og udleverer som udgangspunkt din medicin under din indlæggelse, men du er velkommen til selv at varetage en del af opgaven, hvis det passer dig bedst. I så fald skal det altid være efter aftale med plejepersonalet.

Information til din pårørende
Vi anser din pårørende for at være en vigtig ressource, som vi ønsker at have et godt og konstruktivt samarbejde med. Vi mener, at din pårørende kan styrke og ikke mindst støtte dig i sygdomsforløbet.

Hjælp fra din pårørende
Pårørende kan medvirke til at øge vores viden om din sundhedstilstand og formåen op til indlæggelsen samt medvirke til at planlægge en tryg udskrivelse, f.eks. ved at følge dig hjem eller tage imod dig i hjemmet. Din pårørende kan også hjælpe med til at huske, at dine værdigenstande kommer med hjem.

Besøgstid
Der er ikke faste besøgstider, men vi henstiller til, at besøgende viser hensyn og at besøg holdes korte. 

Når du bliver udskrevet
Inden du bliver udskrevet, orienterer vi dig om resultaterne af de undersøgelser og den behandling, du har fået, samt om den eventuelle videre behandling og kontrol. 
Når du udskrives, sender vi et resumé af dit indlæggelsesforløb samt en udskrift af den medicin, du eventuelt fremover skal tage, til din egen læge. 

Hospitalet har mulighed for at udskrive et indlæggelsesbevis, hvis der er behov for dette.

Du skal huske, at du ved indlæggelsen måske ikke fik tøj eller nøgler med. Bed din pårørende om at tage disse ejendele med til dig, før du udskrives.

Du får udleveret en kuvert med relevante papirer og evt. medicin.

Medicin efter udskrivelsen
Vi ved af erfaring, at der ofte kan opstå tvivl om, hvilken medicin man skal tage efter udskrivelse. Hvis du er det mindste i tvivl, inden du tager hjem, skal du endelig spørge en ekstra gang. 

Når du er kommet hjem, anbefaler vi, at du kontrollerer din medicinbeholdning i forhold til din udleverede medicinliste. Hvis du herefter kommer i tvivl - kontakt afdelingen eller din egen læge.

Penge og værdigenstande
Vi fraråder, at du medbringer større pengebeløb, kontokort, smykker og lignende. Hospitalet kan desværre ikke påtage sig ansvaret for dine medbragte ejendele og værdigenstande. 

TV, radio og trådløst netværk
På sengestuerne har vi TV, som du er velkommen til at benytte – dog beder vi dig tage hensyn til eventuelle ønsker fra medpatienter. Fjernbetjening udleveres af personalet.

Hospitalet har trådløst netværk. Kontakt personalet, hvis du vil have udleveret en adgangskode.

Sig frem - du kan gøre os bedre
Dine oplevelser som patient eller pårørende på Akutmodtagelsens Medicinske Korttidsafsnit er vigtige for os. Vi arbejder hele tiden på at forbedre os, og derfor er det vigtigt for os at høre dine synspunkter. 

Opstår der situationer, hvor dine oplevelser ikke svarer til dine forventninger, opfordrer vi dig derfor til at informere afdelingssygeplejersken, områdeledelse eller alternativt afdelingsledelsen. Kontaktoplysninger finder du sidst i denne patientinformation. 

Du har også mulighed for at give ris, ros eller forslag ved at udfylde et "Sig din mening"- kort og lægge det i den røde postkasse på afsnittet. 

Har du eller din pårørende yderligere spørgsmål, er I velkomne til at henvende jer til personalet.Redaktør